Igualtat de gènere

Accés directe a fòrum
Accés directe a història del feminisme
Accés directe als videos

Vols viure l’experiència injusta que han de viure algunes dones? Fes clic al botó

Registrat a la nostra pagina

Registrat de forma gratuïta a la nostra pagina per a poder tindre un accés total tant al fòrum com deixar la teva experiència. Aquest es donarà accés a fer publicacions al fòrum i a poder deixar la teva experiència perquè altre gent pugui saber que no esta sola.

Contacta’ns

Aquí deixem el nostre Mail per si volen enviar alguna informació que ens pot faltar a la pagina o alguna millora que vostre podria pensar.